http://www.social-ecology.org/staticpages/index.php?page=library&topic=online_library

Wednesday, October 26, 2016

Wat maakt iemand anarchistisch?

Volgens mij heeft het vooral met een gevoel te maken ergens bij te horen. Als men zich weinig thuis voelt in de anarchistische beweging gaat men termen als anarchie of anarchisme minder gebruiken, of men noemt zich (zoals David Graeber) anarchist met kleine a, of antiautoritair in plaats van anarchistisch, etcetera. Zelf vraag ik ongeveer nooit aan iemand of hij/zij anarchist(e) is. Als het voor de persoon in kwestie een belangrijke identiteit is dan kom ik het sowieso wel snel te weten. En zelfs dan zegt het niet altijd evenveel. Het anarchisme is er immers in 101 soorten. Over anarchisme bestaan er veel meer dan degelijke inleidingen. In boekvorm behoren geschriften van Anton Constandse, Daniel Guerin, Colin Ward, Alexander Berkman en Henri Arvon tot de bekendste Nederlandstalige inleidingen. Ze zijn niet zo recent wel. Een meer recent inleidend werk is dit eindwerk van Andreas Faes:'Hedendaags anarchisme in Nederland en Vlaanderen (1933-2000)'.